Leenfonds Meppel

Hoe werkt het Voorwaarden De Aanvraag Contact ANBI Bijdrage Energietoeslag Armekant Meppel Schuldhulpmaatje Leergeld Meppel Humanitas Werk en Inkomen


Hoe werkt  het?


De werkgroep Arme Kant van Meppel heeft het initiatief genomen voor het opzetten van het Leenfonds Meppel.

De bewoners uit Meppel kunnen in een vroegtijdig stadium een kleine lening aanvragen om zo problematische schulden te voorkomen, speciaal voor personen/ huishoudens die met onverwachte nota’s/rekeningen te maken krijgen die op korte termijn moeten worden betaald, bijvoorbeeld hoge energienota, hoge tandarts nota, eigen risico zorgverzekering,
1 of 2 maanden huur.

Het Leenfonds betaalt dan openstaande nota(’s) rechtstreeks.

De gekozen aanpak is laagdrempelig.
Er worden wel een aantal voorwaarden gesteld aan de aanvrager om ervoor te zorgen dat het geld goed terechtkomt en dat de aanvrager ook zijn verplichtingen kan na komen.

Men kan een verzoek indienen voor een maximaal bedrag dat realistisch is voor een aflossing in maximaal 36 maanden dit naar draagkracht van de aanvrager en rekening houdend met de beslagvrije voet.

Heeft een aanvrager meer geld nodig en/of is er sprake van administratieve problemen, dan kan in overleg en op verzoek van de aanvrager, contact gelegd worden met Humanitas thuisadministratie of schuldhulpmaatje of de gemeentelijk schuldhulp verlening.