Leenfonds Meppel


Hoe werkt het Voorwaarden De Aanvraag Contact ANBI Bijdrage Energietoeslag Armekant Meppel Schuldhulpmaatje Leergeld Meppel Humanitas Werk en Inkomen

Stichting Leenfonds Meppel

Lepelaar 44

7943 SH Meppel


KvK-nummer: 67372635

RSIN/fiscaal nr: 856954123


Stichtingsbestuur:

W.N. Middelkoop voorzitter

H. Rous  penningmeester

K.D. Stoer  secretaris

E. Kraal-Kollen  bestuurslid


Beloningsbeleid:

Onbezoldigd bestuur, geen personeelsleden in dienstBeleidsplan/Werkplan Stichting Leenfonds Meppel

 

Uitgangspunt is preventie

 

Voorkomen dat personen of huishoudens vanuit een kleine schuld een steeds hogere schuld opbouwen, waar dan moeilijk uit te komen is, wat hun leven sterk beïnvloedt en het kan ook grote gevolgen hebben voor het geestelijk welzijn.  


Door het fonds zeer laagdrempelig op te zetten, komt men eerder in contact met personen of huishoudens met het probleem van opbouw van schulden


Een fonds, waar mensen een kleine lening kunnen aanvragen om problematische schulden te voorkomen, speciaal voor personen/huishoudens die met onverwachte nota’s/rekeningen te maken krijgen die op korte termijn moeten worden betaald, b.v. hoge energienota, hoge tandarts nota, eigen risico zorgverzekering, 1 of 2 maanden huur.


Potentiële doelgroep: bijna 900 huishoudens in Meppel krijgen jaarlijkse kwijtschelding van Gemeentelijke belastingen, omdat deze huishoudens een inkomen hebben van het sociaal minimum en geen spaargelden of reserve hebben, om een onverwachte rekening te betalen.


Info van de gemeente Meppel:

Ruim 2.900 tot 3.600 huishoudens in Meppel lopen risico om in schulden te geraken,

1 op de 4 huishoudens  


Maandelijks maandelijkse afbetaling  overmaking van minimaal € 25,00 of naar draagkracht, met een maximum van 24 of 36 maanden, met inachtneming van de beslagvrije voet.


Als de hulpaanvrager meer geld nodig heeft, dan volgt doorverwijzing naar de Gemeentelijke schuldhulpverlening en in samenwerking met Humanitas Thuis Administratie, Schuldhulpmaatje, en evt. andere Maatschappelijke organisaties.